Samsø på nettet
  Online lige nu: 107 - Besøgende i alt: 7485 Dato: 26-06-2019  
Ferie på Samsø
Turforslag - rundt på Sydøen
Nordøen | Midtøen | Sydøen | 3 ture rundt om Nordby
Print#

Tranebjerg > Pillemark > Tranemosen > Vesterløkken > Kolby Kås > Kolby > Vesborg Fyr > Brattingsborg > Ørby > Permelille > Nørreskifte > Ballen > Brundby > Tranebjerg - ialt ca. 40 km

TRANEBJERG
Start turen i Tranebjerg og drej efter kirken til venstre mod Pillemark. Her passeres Tranebjerg Skole, Samsø-Hallen og Samsø Idrætshal, hvor der fra 2012 kan være Pay & Play aktiviteter om sommeren. Overfor indkørslen til skolen ligger Borgbanken (se: Rundt på midtøen).
I Pillemark drejes til højre og umiddelbart efter til venstre mod Vesterløkken.
Her ligger på venstre hånd Tranemosen, der er øens eneste større sø (12 tdr. land) og hjemsted for et rigt fugleliv.
For enden af Tranemosevej køres mod stranden, hvor vejen ender blindt ved en P-plads. Hvis man spadserer omkring en halv kilometer sydpå langs stranden, kan man i perioder være heldig at finde Ilse Mades Helligkilde.
Til andre tider er kilden helt dækket af sand, og det henstilles, at man ikke forsøger at grave på stedet for ikke at ødelægge kilden. Op af en udhulet egestamme midt på den åbne strand vælder kilden op.
Om kilden fortæller sagnet, at en død kvinde, Ilse Made, drev i land her, og da man forsøgte at køre liget til kirke i Tranebjerg og Kolby “kunde flere Heste ikke drage det. Men da de vendte Vognen om til denne Onsbjerg Kirke Gaard – drog tvende Heste det lettelig.”
Til liget var fæstet et forgyldt krucifiks, der nu hænger i Onsbjerg Kirkes kor på en tavle, hvorfra citatet stammer.
Turen fortsætter gennem Vesterløkken-området, hvor der ligger et stort sommerhusområde.
På vejen videre mod Kolby Kås ses de for øen så karakteristiske bakkerækker. De består af grus og sand, der blev afsat af istidens gletschere. Det er også på denne vej Økomuseum Samsøs Fredensdal ligger – et husmandssted med landbrugsdrift og dyr som i gamle dage.

KOLBY KÅS – KOLBY
I Kolby Kås ligger en lystbådehavn samt færgen til Kalundborg.
Ved landevejen midtvejs mellem Kåsen og Kolby ligger Kolby Mølle, der nu er fredet.
Det er en hollandsk mølle, bygget 1859 i Jylland og flyttet til Samsø 1899. Møllen var i brug indtil 1947. I sommerperioden er den visse dage åben for besøgende.
Kolby Kirke er en af Samsøs fem middelalderkirker, og som noget usædvanligt ved denne kirke kan nævnes, at korbuen, der adskiller kirken fra korrummet, stadig findes.
I Kolby har desuden Samsø Højskole til huse.

VESBORG FYR
Overfor kirken køres mod Vesborg og gennem den lange bygade med de mange bindingsværkshuse. De store åbne marker vidner om, at vi nu befinder os på godset Brattingsborgs jorder.
Fra P-pladsen ved Vesborg Fyr kan det anbefales (hvis man er godt gående) at gå ad stien ned mod stranden og herfra fortsætte rundt om de banker, hvor middelalderborgen Wisborg engang lå.
Størstedelen af slotsbanken er dog forsvundet i havet ved gentagne skred. Mellem jul og nytår 1875 faldt den sidste rest af borgtårnet, men endnu anes murrester og borgens inderste vold i lerskrænten.
Det kan varmt anbefales af tage turen til toppen af fyrtårnet, hvorfra der er en pragtfuld udsigt over Samsø og til Fyn og Jylland. Ved fyrtårnet er indrettet en lille café, Fruen ved Fyret.
På tilbagevejen til Kolby vælges vejen højre om byen, og der fortsættes – forbi de åbne herregårdsmarker med spredte oldtidshøje – mod Brattingsborg.

BRATTINGSBORG
Det nuværende Brattingsborg Slot er opført i 1870.
Godset hed tidligere Søllemarksgård – efter en nedlagt landsby, der lå her; men godset omdøbtes af Griffenfeld. 1677 overgik Brattingsborg som arveligt len til familien Danneskiold-Samsøe, i hvis besiddelse det stadig er. Godset omfatter ca. 1500 ha på sydøen.
Hertil kommer Nordby Hede og de fleste af øerne og holmene i og omkring Stauns Fjord.
Fra P-pladsen ved slottet kan man spadsere en tur i parken, der er anlagt i engelsk parkstil. Fra medio juni til medio august er den smukke park åben for besøgende hver tirsdag og fredag.

BRATTINGSBORG SKOV
Ved vejsvinget ind i skoven ligger Ørnslund, der er en tidligere gods-inspektørbolig.
Omkring Ørnslund er der en del “kunstige” oldtidsminder, lavet for pyntens skyld i den romantiske periode i 1800-tallet, da Danmarks oldtid var på mode.
En legendarisk personlighed, August Kruse, der var godsinspektør og residerede på Ørnslund til ca. 1880, har ladet disse mindehøje og kunstige fjelde opføre for at understrege områdets historiske fortid.
Det skal også nævnes, at samme August Kruse samlede store mængder oldsager, der i dag danner grundstammen i oldtidssamlingen på Økomuseum Samsø.
Brattingsborg Skov er i dag en spændende og meget afvekslende skov efter de senere års store fældninger og en række kraftige storme.

ØRBY
Fra Brattingsborg fortsættes mod Ørby.
Lige ved indkørslen til byen drejes til højre og derefter til venstre ad Ørby Hovedgade.
Ved en spadseretur i byen kan man opleve meget af atmosfæren i en landsby fra omkring århundredeskiftet.
I slutningen af 1800-tallet blev byen nemlig ramt af flere brande, der ødelagde de fleste af Ørbys gamle gårde og huse.
Godset Brattingsborg købte efter brandene en stor del af byens jorder. Landbrugsjorden blev lagt ind under godset, og i byen blev der opført boliger for godsets landarbejdere.
Indtil for få år siden var det stadig Brattingsborg der ejede mange af Ørbys hyggelige, små huse.
Tager man en ekstra tur rundt om byen, finder man på vejen til Brundby byens lille kirke, der er annekskirke til Tranebjerg.

PERMELILLE
Ad vejen ved siden af kirken, Høtoftevej, går turen herefter til Permelille – et lille smørhul og den højest beliggende by på Samsø. I 1400- tallet flyttede nogle bønder fra nabobyen Pillemark og grundlagde det oprinde-lige ”Pellemarkælille”
Fra gammel tid er byen opdelt med de større gårde på den ene side af vejen og de mindre husmandssteder på den anden. Det smukke gadekær blev oprindeligt blev brugt til både tøjvask, branddam og som vandingssted for køer og heste. I dag hersker der fred og idyl ved dammen, og man kan i ro og mag nyde landsbystemningen ved de opsatte bænke.
Selv om der kun bor ca. 40 mennesker i byen i dag, rummer byen både galleri, jordbærfarm, ponyridning, vinhandel og en 500 m² stor gårdbutik. Her ses også øens eneste vandtårn. Ved Svanegården er rejst en stor mindesten. Her boede gårdmand Jens Søren Jensen, der var foregangsmand for bl.a. Samsø Landboforening og Samsøs første andelsmejeri i Permelille. Stenen er danefæ og er nyligt flyttet til byen fra Kolby Kirkegård.
På en slentretur i byen ser man en flot restaureret lille bygning med navnet ”Slottet”. Den fungerede i tidligere tider som fattighus for nogle af øens såkaldte fattiglemmer. Om sommeren kan man fra vejen nyde synet af et par store meget velholdte haver, og der kan til tider næsten herske en international stemning i den lille by, idet jordbærfarmen har plukkere ansat fra flere egne i Europa.

NØRRESKIFTE – BALLEN
På vejen gennem Nørreskifte mod Ballen er terrænet åbent, og gårde og husmandsbrug ligger spredt til begge sider. På højre hånd ad Nørreskiftevej passeres den nu nedlagte Samsø Farmen. Den blev opført i 1979 og var på det tidspunkt Nordens største svineproduktionsenhed.
Havnen har tidligere givet Ballen stor betydning som fragt- og fiskerihavn, men er nu en velbesøgt sejlerhavn, og om sommeren er der en spændende atmosfære og masser af liv på havnen.
En sjældenhed, Kalkovnen, kan beses blot 100 meter mod syd ad strandstien.
Det er en restaureret kalkbrændeovn, hvor der fra 1880’erne og indtil 1936 brændtes koralkalk fra Fakse. Læskningen foregik inde i bygningen.
I modsatte ende af Ballen, ved Strandvejen, ligger Den gamle Købmandsgård, der er opført i 1844.

BRUNDBY
Fra Ballen Havn går turen mod Brundby. På bakken til venstre lige før man kører ind i byen ligger byens gamle skole, som er blevet ombygget til eksklusive seniorboliger.
I den anden ende af byen, ved siden af Brundby Rock Hotel og overfor vejen mod Kolby Kås, ligger Genforenings-pladsen – et gammelt gadekær, som blev opfyldt efter at Danmark fik Sønderjylland tilbage ved afstemningen og freden i 1920. Ideen til opfyldningen fik sognefoged Eliasen, Brundby, og lærer Bertel Madsen fik sammen med skolebørnene opstillet en stendysse, hvor der i overliggeren er indhugget de slesvigske løver samt årstallene 1864 (smertens år) og 1920 (glædens år). Hele pladsen er indhegnet med en bøgehæk, og smedejernslågen har inskriptionen:
Vi satte her Minde
Og hegnede det
At Gud lod Danmark vinde
Dets tabte Ret.

Tilbage på vejen mod Tranebjerg ligger på venstre hånd Baasebakke-sgården med den restaurerede husbrønd – en af de mere end 50 brønde, der har givet navn til Brundby (brøndenes by).
Brønden er måske helt fra det 16. århundrede og efter datidens forhold et kæmpe bygningsværk. Indtil for få år siden var den skjult og glemt, som mange andre af Brundbys gamle husbrønde.

 

Turforslag sydøen

 

Ilse Made kilden
Ilse Made kilden


Vesterløkken

Brattingsborg
Brattingsborg

Brattingsborg Skov
Brattingsborg Skov

Ørby Kirke
Ørby Kirke

Permelille
Permelille

Den gamle Købmandsgård
Den Gamle Købmandsgård i Ballen

Ballen Havn
Ballen Havn

Brundby rockhotel
Brundby Rockhotel

Annonce:
Klik venligst