Samsø på nettet
  Online lige nu: 82 - Besøgende i alt: 2126 Dato: 23-09-2019  
Ferie på Samsø
Turforslag - rundt på Midtøen
Nordøen | Midtøen | Sydøen | 3 ture rundt om Nordby
Print#

Tranebjerg > Langemark > Torup > Østerby > Besser > Besser Rev > Alstrup > Toftebjerg > Sælvigbugten > Sælvig > Onsbjerg > Tanderup > Tranebjerg - ialt ca. 29 km

Før turen rundt på midtøen er følgende steder i Tranebjerg et besøg værd:

Kirken
Tranebjerg Kirke har et imponerende kirketårn med skoldehuller og skydeskår. Foran kirken ligger Tiendeladen, hvor det korn oplagredes, der blev afleveret som tiendeskat.
I hjørnet mellem laden og den gamle kirkegårdslåge ses et hul med en jernrist over. Det er en såkaldt færist, der skulle forhindre løse dyr i at gå ind på kirkegården. Laden og risten er fredet i klasse A. I kirkens nordmur ses den velbevarede, men tilmurede kvindedør.

Borgbanken
På Borgbanken, der ligger overfor Tranebjerg Skoles indkørsel, lå i ældre middelalder en kongelig gård. Den blev ifølge overleveringen på Samsø ødelagt i slutningen af 1280’erne af Marsk Stig i den urolige tid efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lade.

Anton Rosens hus
Arkitekten Anton Rosen tegnede øens tekniske skole, som blev opført i 1900. Huset er restaureret udvendigt i 2011 og haveanlægget er indviet i 2012.05.31

Langgade
Øens vigtigste butiksstrøg fik bredere fortove i 2010 i forbindelse med et større byfornyelsesprojekt.

Økomuseum Samsø
Samsø Museumsgård er en kopi af en gammel Nordbygård. Den viser et interiør fra ca. 1850 og har sæsonen igennem skiftende særudstillinger.
Knyttet til økomuseet er tillige det lokalhistoriske egnsarkiv, der har til huse på Onsbjerg Gamle Skole, ligesom der er en række aktivitets- og besøgssteder rundt omkring på Samsø. Centrum for alle økomuseets aktiviteter er Velkomstcentret, der er indrettet i det gamle mejeri i Tranebjerg.

Møllebakken
Bag Flinchs Hotel midt i byen ligger Møllebakken med anlæg og udsigtsplatform, hvorfra der er en enestående udsigt over det meste af syd-øen.

LANGEMARK – TORUP
Turen går nu ud på Samsø – til venstre ad Besservej overfor Anton Rosens hus.
På højre hånd efter Langemark ligger en mindehøj for de samske landmænds foregangsmand: Mikkel S. Holm. Han levede fra 1854-1915 og opnåede i 1880 Landbohøjskolens højeste karakter, “landbrugskandidat med anmærkninger”.
Året efter overtog han “Madebjerggaard” i Besser, indrettede mejeri på gården og gjorde det kendt i den store verden for såvel smør som den senere så berømte Samsø-ost.
Videre på vejen mod Besser passeres Besser Kirke, og lige overfor ligger Samsø Golfbane, der har international klasse.
Lige efter Langemark går vejen også mod Torup – gennem en lavning med bækken Sørenden. I Torup drejes til højre mod Østerby, og undervejs er der en flot udsigt til Besser Kirke, smukt placeret i landskabet.

ØSTERBY
I Østerby køres til venstre forbi det nedlagte elværk og gadekæret og hele vejen rundt i byen forbi den gamle købmandshandel til vej-krydset og mod Alstrup. Østerby har bevaret mange bygningsdetaljer, der giver et indtryk af, hvordan en lille dansk landsby så ud i gamle dage.
Ved vejkrydset fortsættes mod Besser, og omkring halvanden kilometer fremme er der udsigt over Besser by og det inddæmmede areal Besser Made, der er et selvstændigt besøg værd.
Efter at have passeret Sørenden igen, kommer vi op på en bakke lige før Besser, hvorfra der på ny er udsigt over Maden og i baggrunden Stauns Fjord og nogle af holmene.

BESSER
Ved indkørslen til byen ses den kønne, gamle præstegård fra ca. 1600. Præstegården fungerede fra 1812-16 som seminarium, hvor øens skolemestre fik en tiltrængt efteruddannelse.
Efter præstegårdens have drejes til venstre gennem Skolegade. Hvor gaden svinger til højre ligger den gamle forskole med de hvidkalkede mure og det røde tegltag – grundlagt som greveskole i 1728, og den fungerede som forskole indtil 1970.
Fremme ved hovedgaden fortsættes til venstre gennem byen forbi forsamlingshuset (bemærk indskriften på gavlen).
Ved gården for enden af hovedgaden ses endnu et nedlagt elværk. Følg den lille vej, Kærvej, skarpt til højre op bagom byen. Undervejs passeres en markvej, der fører til byens udsigtstårn, anlagt på fundamenterne af en mølle, der blev afbrændt under stumfilmsoptagelser i 1913.
Fra tårnet er der vid udsigt over Stauns Fjord og mod Sjælland.
Fortsæt venstre om det aflange gadekær tilbage til hovedgaden.

BESSER REV
Kører man hele vejen gennem byen, kommer man over Sildeballe til Besser Rev, der er 30-50 meter bredt, godt fem kilometer langt og som en arm omslynger fjorden.
Fra P-pladsen ved starten af revet kan man vandre til venstre langs fjorden ca. 500 meter til der hvor stien slutter eller, hvis man har god tid, foretage en vandretur ud på revet, der er åbent for offentligheden det meste af året: 16/7-31/3.
Bemærk, at det ikke er tilladt at have hund med, heller ikke hunde i snor.
Hele revet kan besøges til fods, MEN: i fuglenes yngletid 1/4-15/7 er der kun adgang til Draget – et smalt løb, der deler revet.
NB! Særlig om vinteren og i dårligt vejr kan det være forbundet med fare at passere Draget. Og selv i fint vejr skal man ved højvande passe godt på ved passagen af det smalle løb, hvor store vandmængder presses igennem.
Er man først soppet over Draget til revets lange del, venter der imidlertid en stor naturoplevelse. Fra bakken Hønsepold er der en pragtfuld udsigt over naturreservatet Stauns Fjord med de mange holme. På spidsen af revet ligger endnu et stort skanseanlæg, anlagt under store anstrengelser af samsingerne under Englænderkrigene i perioden 1801-14.

ALSTRUP
Tilbage i Besser, lige ved præstegården går vejen til højre mod Alstrup. Nær byen er markerne indrammet af levende hegn som et værn for de tidlige kartofler og asparges på den sandede jord.
Alstrup er en lille bebyggelse omkring det gamle gadekær, og herfra går turen videre til Toftebjerg – en noget større landsby, hvis idyl er iøjnefaldende. Kør langsomt, og få et kig gennem portene til de gamle gårde.
I retning mod Nordby er der udsigt til to bakker, Store og Lille Vorbjerg, der i stenalderen var øer, men som senere fungerede som støttepunkter ved landdannelsen, der forbandt nord- og sydøen.
Det flade område til højre er inddæmmet i nyere tid, og man kan lige skimte flyvepladsen på det flade terræn.
Samsøs hovedfærdselsåre, Havvejen, der forbinder nord og syd, følges tilbage mod Tranebjerg. Kort efter passeres cementfabrikken, der er årsagen til, at så mange Samsøhuse er forsynet med cementtagsten.
Skrænterne til venstre for vejen er stenalderens kystlinie, hvis klitter nu er overgroet af krat. Selve Havvejen er med andre ord anlagt på hævet havbund. Bag klitrækken, hvor der nu er marker, var indtil 1800-tallet en skov, der strakte sig til Østerby. Deraf stednavnet Gammelskov. Stranden er her meget børnevenlig.

SÆLVIG – ONSBJERG
Efter sommerhusene kan der gøres en afstikker til Sælvig, hvorfra Samsø Færgen sejler til Jylland. Onsbjerg var for år tilbage Samsøs “hovedstad”, og på vejen fra Sælvig fører to veje ind til byen.
Fortsætter man ad landevejen, drejes til højre ved vejkrydset, og umiddelbart herefter ligger Onsbjerg Kirke.
Lidt længere fremme ligger den tidligere Onsbjerg Skole, som nu er børnehus og et kommunalt aktivitetshus eller lokalefællesskab, hvor også Samsø Egnsarkiv og Samsø Dart Club har til huse.
Lige efter skolen – på vejen mod Tanderup – kan man på venstre hånd se Sydsamsøs højeste punkt Dyret (51 meter). Der er adgang til Dyret fra Præstegårdsvej, hvor en lille sti fører op til toppen. Og det er turen værd – udsigten er nemlig formidabel.

TANDERUP
Ved gadekæret i Tanderup drejes skarpt til venstre mod Tranebjerg.
Efter at have krydset vejen mellem Pillemark og Onsbjerg kommer man til et bakkedrag, som med en samsk overdrivelse kaldes Alperne. Vejen bliver ikke længere vedligeholdt grundet kommunale besparelser, så turen skal nydes i et adstadigt tempo. Herfra ser vi ind mod turens endemål: Tranebjerg.

 

Turforslag midtøen

 

Tranebjerg Kirke
Tranebjerg Kirke

Samsø Museum
Samsø Museum

Samsø Golfbane
Kanhavekanalen

Besser Gadekær
Besser gadekær

Besser Rev
Besser Rev

Langør Kirke
Samsø Flyveplads

Samsø Færgen
Samsø Færgen

Dyret
Dyret

Annonce:
Klik venligst