Krlighed til andre og krlighed

til sig selv er ikke alternativer!

Tvrtimod, krlighed til sig selv

er at finde hos alle de,

som evner at elske andre!