P et temamde for Kommunalbestyrelsen onsdag den 05.12.2012 blev Kommunalbestyrelsen orienteret om indholdet i BDO rapporten, som omhandler ngletal, hvor Sams kommunes udgiftsniveau bliver sammenlignet med andre relevante kommuner.

Af rapporten fremgr det klart, at ldreomrdet i Sams kommune allerede nu ligger p et serviceniveau, som ligger under gennemsnittet for vores sammenligningskommuner. Da rapporten samtidig viser, at der umiddelbart er besparelsespotentialer andre steder i kommunen, er det Venstres klare holdning, at ldreomrdet skal friholdes for yderligere besparelser.

P det kommende kommunalbestyrelsesmde p tirsdag, skal der endvidere behandles en rammebesparelse for ldreomrdet p kr. 500.000,-. Venstre vil hertil fremsende ndringsforslag om bortfald af de omtalte besparelser, p.g.a. de ndrede forudstninger.

Vedrrende Tranebjerg Skole er det Venstres holdning, at der skal udformes en konomisk rammemodel for skolen, som sikrer et hjt og ordentlig undervisnings/serviceniveau. Samtidig skal der fortlbende ske en tilpasning af skolens konomi i forhold til det reelle antal elever.

Kort sagt mener Venstre, at BDO rapporten viser, at kommunens konomi kan bringes p ret kl uden der skal ske yderligere besparelser p ldreomrdet. Samtidig kan der med en mindre besparelse p Skoleomrdet, fastholdes et fortsat ordentligt undervisningsniveau p Tranebjerg Skole.

 

Med venlig hilsen

Sams Venstre