Samsø på nettet
  Online lige nu: 107 - Besgende i alt: 7526 Dato: 17-07-2019  
23-09-2010 20:38:51
Del indlæg Del indlæg
3 kommentarer

Af kommunalbestyrelsesmedlem Ulla Holm fra SF

Mere klarhed, tak!

Sams Postens rubrik vedrrende dkningen af 1. behandlingen af det kommunale budget lyder med store typer Mindre benhed, tak. I underrubrikken str der:  SFer Ulla Holm foreslr, at kommunen udsender et lille referat uden at udlevere baggrundsmateriale til pressen.

Jeg har hverken sagt eller ment ovenstende og tolkningen af mine udtalelser m st for Sams Postens regning. Jeg har ikke udtalt mig om, at der skal udleveres mindre baggrundsmateriale til pressen, og det har aldrig vret min eller SFs holdning, at der skulle vre mindre benhed. Tvrtimod. Vi har i mange r arbejdet for, at kommunen skulle vre mindre lukket og fre en strre og mere ben dialog med borgerne. Min pointe i denne sag har vret, at vi skal forsge at skabe en strre klarhed, som baggrund for vores politiske beslutninger. Fra administrationen i kommunen bliver der udsendt en bunke papirer med mange talkolonner.  Et tydeligt, klart og kortere referat fra det andet budgetseminar udelukkende med de indstillede politiske beslutninger, var mit udtrykte nske. Jeg ville gerne have frasorteret alle de omrder, som ogs har vret i spil, for ikke at skabe en undvendig utryghed hos de mennesker, hvis fremtidige job str p spil. Udlevering af baggrundsmateriale til pressen skal selvflgelig foreg lbende, men selve processen omkring beslutningerne kan efter min vurdering gres klarere bde for pressen, politikerne og borgerne, og dette var min pointe til kommunalbestyrelsesmdet.

 


11-04-2010 21:07:29
Del indlæg Del indlæg
4 kommentarer

Der er efter min mening ingen tvivl om, at det vigtigste enkeltsprgsml i forhold til Samss vkst, udvikling og fremtidsmuligheder er sprgsmlet om, at vores infrastruktur virker. Vi skal have frger, der sejler til tiden, og busser der passer med frgerne. S kort kan det vel egentlig siges. SF arbejder for, at vi fr en besejling i fremtiden, som er stabil en besejling som vi kan stole p en besejling, som sikrer, at privatpersoner, erhvervsliv og turister kan have tillid til, at vores basale infrastruktur er i orden. Det er arrogant af Mads Kofoed at reducere samsingernes retfrdige harme og krav om en ordentlig besejling til udtalelser om, at vi er hidsige og brokkende. Samss livline er nu engang frgerne det burde hr. Kofoed da kunne forst som bornholmer:-)

Arbejdsgruppen vedrrende busser er nu kommet s langt, at vi er tt p at kunne bekendtgre en kreplan, som korresponderer betydeligt bedre med frgerne end den nuvrende. Lige nu ligger den foreslede kreplan til administrativ behandling i Midttrafik, og vi hber p, at planen kan ivrksttes snarest. Det er lykkedes at udarbejde en kreplan for weekenderne, hvor busserne stort set korresponderer med alle frgeafgange. I hverdagene har vi ikke korrespondance med samtlige frgeafgange, men vi har en forbedret plan i forhold til nu. Nr vi kender de endelige tilbagemeldinger fra Midttraffik, vil jeg orientere nrmere i Sams Posten.

Jeg vil gerne prcisere, at jeg stttede Marcel Meijer i hans nske om at flytte debatten omkring besejlingen over til behandling p den bne del af kommunalbestyrelsens dagsorden. Det er alts ikke korrekt, som Sams Posten skriver, at der ingen opbakning var fra andre politiske grupperinger til dette nske.


21-02-2010 17:20:56
Del indlæg Del indlæg
5 kommentarer

Hvor svrt kan det vre?

Arbejdsgruppen vedrrende trafik/ busomrdet har afholdt sit frste mde den 10. februar.  Gruppen drftede Claus Holms udarbejdede forslag til ndrede kreplaner for linie 131. Forslaget kunne hverken godkendes eller afvises, idet vi manglede buschauffr John Mahlers vurdering af forslaget. Forslaget er efterflgende blevet drftet med John Mahler, som har fundet flere punkter, hvor kreplanen ikke passede med virkelighedens behov. I stedet for dette forslag har John Mahler selv udarbejdet et forslag til kreplaner, som skal drftes med ens skoler og efterskoler p det nste mde i arbejdsgruppen onsdag den 24. februar.

Kunsten bliver at f s mange behov som muligt indarbejdet i kreplanerne, herunder skolernes behov for krsel og borgernes behov for korrespondance med frgerne.

Endvidere berrte gruppen sprgsmlet, om hvorvidt de bl busser i fremtiden vil kunne undvres i weekenden, hvor krselsbehovet er langt mindre end i hverdagene. Kan man dkke krselsbehovet med mindre biler/ busser?

P mdet var der en ogs en drftelse af teletaxaordningen, og der var stemning for at undersge, om det er muligt at f en lokal administration af ordningen. Endvidere debatterede arbejdsgruppen etablering af nye tiltag som fx taxature fra Nordby til Tranebjerg om aftenen, s biografture, foredrag, koncerter mv. bliver en mulighed for Nordby-borgere uden bil. Hvis borgerne fylder en taxa - 7 personer - vil prisen vre ca. 50 kr. hver vej. Tove Thulstrup viderebringer ideen til centrale Nordby-borgere, s fx borgerforeningen kan drfte forslaget.

Der fremkom et forslag om at nedlgge busstoppestedet ved det nye pejeboligcenter, og desuden var der et nske om at f etableret et busstoppested ved det nye rdhus.

Der er ikke taget nogen beslutninger, idet gruppen er i en undersgende fase. Nr arbejdsgruppen er klar med forslag til forbedringer, vil disse blive forelagt konomiudvalg og kommunalbestyrelse. Arbejdsgruppen stiler efter at arbejde s hurtigt som muligt. Hvor svrt kan det vre?, sprger mange, nr snakken falder p de elendige forbindelser mellem busser og frge. Helt s enkelt er det desvrre ikke, da der er mange modsatrettede behov, som skal koordineres. Men i arbejdsgruppen hber vi alligevel p et snarligt og positivt resultat.


08-02-2010 17:53:56
Del indlæg Del indlæg
4 kommentarer

Nedsttelse af lokal arbejdsgruppe vedrrende trafik/busser

Sams Kommune har besluttet at nedstte en lokal arbejdsgruppe, som skal arbejde med mulige forbedringer inden for trafikomrdet. Det drejer sig om bustrafik, koordinering mellem busser og frger, teletaxa-ordning mv. Initiativtager til arbejdsgruppen er Ulla Holm, som er kommunens reprsentant i Midttrafiks reprsentantskab. Borgmester og kommunalbestyrelse har bakket op om ideen, og arbejdsgruppen afholder sit frste mde onsdag den 10. februar p kommune-kontoret.

Arbejdsgruppen bestr af flgende medlemmer:

Claus Holm, formand for brugerforeningen Samrejs, reprsentant for brugerne af bussen Tove Thulstrup, reprsentant for buschauffrerne John Mahler, reprsentant for taxaselskaberne Ivan Kristensen, reprsentant for Handicaprdet Hanne Valter Bruun, kommunaldirektr Robert Rasmussen og reprsentant for kommunalbestyrelsen Ulla Holm. Gruppen vil inddrage fx Sams Trafikken og Sams Energiakademi i debatten om fremtidige lsninger p omrdet.  I frste omgang vil arbejdsgruppen forsge at se p mulighederne for at ndre kreplanen for linie 131, s den passer bedre med frgerne end den meget drlige korrespondance, vi har lige nu. Andre emner vil vre teletaxa-ordning, Midttur, nste busudbud samt drftelse af nye tiltag lokalt. Borgerne er velkomne til at henvende sig til en af arbejdsgruppens medlemmer, hvis man har sprgsml, ideer eller forslag til gruppens arbejde.

Med venlig hilsen p arbejdsgruppens vegne Ulla Holm

 


08-11-2009 16:49:19
Del indlæg Del indlæg
1 kommentar

Af Ulla Holm, spidskandidat for SF til kommunalvalget.

Det bliver aldrig godt med Kanhave!


Kommunalbestyrelsen er i gang med at forhandle en tillgskontrakt med Samstrafikken. Vi kender ikke indholdet, men SF vil endnu en gang bede de nuvrende kommunalpolitikere om at stoppe op og vente med at indg en kontrakt, som binder os i hele udbudsperioden til NFS. Det br vre den nye kommunalbestyrelse, som trffer de afgrende beslutninger om et s altafgrende emne som vores fremtidige sejlads til Jyllandssiden. Vi er dybt afhngige af stabile frger. Nu har vi igen oplevet manglende information til borgerne om aflysninger, som beskrevet af Ruth Lange i et lserbrev. Frgen har vret indstillet pga. af blsevejr, og der har vret aflysninger pga. motorproblemer. Hver gang har det alvorlige konsekvenser for de berrte borgere, og det korte af det lange er jo: VI KAN IKKE LEVE MED EN S USTABIL FRGE TIL JYLLAND. Samstrafikken lover og lover, men problemerne fortstter jo bare. Hvordan kan nogen efterhnden have tillid til, at det nogensinde kommer til at fungere stabilt? Der har aldrig vret en aftale om en reservefrge, hvilket jo ogs er rystende drligt. Var det ikke meningen, at Vesborg hurtigst muligt skulle sttes ind? Det er strengt ndvendigt, at vi fr en aftale om en ordentlig reservefrge, s vi kan vre sikret sejlads i de talrige situationer, hvor Kanhave ikke kan sejle. Det er bare ikke godt nok!!

 


 


27-10-2009 18:27:39
Del indlæg Del indlæg
0 kommentarer

Ulla Holms svar p Sams Postens 6 sprgsml:

 

1.      Skal Sams, ogs fremover, vre en selvstndig kommune? Jeg vil arbejde for, at Sams kan fortstte som en selvstndig kommune, men vi skal ikke vre selvstndige for enhver pris. Der skal vre de ndvendige konomiske midler til udvikling af kerneomrderne, og vi skal have et strre lokalt demokrati med inddragelse af borgerne. Vi skal sikre den tilstrkkelige kvalitet i opgavelsningen.

 

2.      Skal frgedriften ogs i udbud fremover, eller skal kommunen selv st for besejlingen? Jeg synes, Sams Kommune skal ptage sig ansvaret for besejlingen gerne i et samarbejde med de andre mellemstore er, s vi fr etableret et -rederi. Vi skal trkke p kompetente eksperter, s vi kan sikre en stabil og sikker sejlads, som ogs skal omfatte en hurtigfrge direkte til rhus.

 

3.      Energi og milj skal Sams Kommune stille skrappere krav om lavenergibyggeri end landets bygningsreglement, fx ved at vedtage en temalokalplan? Som vedvarende energi mener jeg, det er helt naturligt, at Sams Kommune stiller udvidede miljkrav til byggeriet, s vi bygger bredygtigt for fremtiden i stedet for at vlge de billigste lsninger her og nu. Temalokalplaner ser jeg som et udmrket redskab til at prcisere miljkravene fx til nyt byggeri. Jeg henviser i vrigt til SF-Samss natur- og miljpolitik.

 

4.      Har Sams en robust konomi? Efter min opfattelse har Sams Kommune ikke en robust konomi jeg vil snarere betegne den som srbar. Det er afgrende, at vi presser p over for staten, s udligningsordningerne lbende tilpasses kommunens behov for konomiske midler til udvikling af de politiske kerneomrder.

 

 

5.      Sams kommune betaler 150.000 kroner rligt til turistinformationen hos Sams Turistforening. Er belbet passende, for lidt, for meget, eller ser du helt andre muligheder? Jeg synes, det er et passende belb, kommunen betaler til turistinformation, fordi Sams Turistforenings opgave ogs er at profilere hele en til gavn for erhvervslivet og borgerne. Man br lbende debattere, hvordan midlerne bruges bedst muligt.

 

6.     Hvad vil du gre i kommunalbestyrelsen for at minimere fraflytning og tiltrkke flere beboere til Sams? Jeg vil gerne inddrage flere alternative og utraditionelle ideer fra borgerne, fx ved at nedstte en folkelig vkstgruppe under udviklingskontoret. Sams kunne fx danne en fantastisk ramme for et kur/ helsested med forebyggende stresskurser. En hurtigfrge til rhus vil kunne tiltrkke flere beboere eller fastholde nuvrende familier, som s ville kunne arbejde i rhus og bo p en. Jeg vil gerne sttte de mange ildsjle, som arbejder for dynamisk udvikling af en, fx Biografens mange hjlpere og Natteravnene. Vi kan minimere fraflytningen ved at lfte i flok det tror jeg p!  


24-10-2009 18:02:28
Del indlæg Del indlæg
10 kommentarer

En win-win-situation?

Skrevet af Ulla Holm, spidskandidat for SF til kommunalvalget

Sren Petersen efterlyser svar p kommunalpolitikernes holdning til en hurtig frgeforbindelse mellem Sams og rhus. Der skal ikke herske tvivl om, at SF gr ind for en hurtigere frgeforbindelse til rhus. Vi mener, det er den strste enkeltfaktor af samtlige udviklingstiltag, som kan have en altafgrende betydning for den dynamiske udvikling af en i forhold til bostning, jobmuligheder og fastholdelse af de unge. Sren Petersen beskriver fordelene ved en hurtigfrge ganske udmrket, og vi er helt enige i disse synspunkter. Hvis vi skal stoppe faldet i befolkningstal p Sams, mener vi, at vi skal turde satse p nye tiltag, som virkelig kan flytte noget. Frits Andersen fortller i et lserbrev i Sams Posten, at et forslag til en sejlplan mellem rhus og Sams i form af en morgentur og en fyraftenstur - har indget i de indledende forhandlinger med Bornholmstrafikken. Per Urban Olsen vurderer i et andet lserbrev, at etableringen af to ture til rhus vil betyde tabet af 4 ture mellem Slvig og Hou. Om dette er korrekt er svrt at sige! Samtidig udtrykker Per Urban, at det er vanskeligt at pege p prcis, hvornr disse to afgange skal ligge for at imdekomme borgernes behov for at komme til og fra rhus. Det kan der da vre noget rigtigt i. Men nr man arbejder med etableringen af nye tiltag, vil der selvflgelig altid vre en masse vanskeligheder, og intet er jo nemmere end lynhurtigt at skyde nye forslag og ideer i snk. Overordnet mener jeg, det vil vre meget fornuftigt af kommunalbestyrelsen at inddrage etableringen af en hurtigere frgeforbindelse til rhus i de nuvrende forhandlinger med Samstrafikken. Hvis det ikke kan lade sig gre, at Kanhave indgr i en sdan lsning, s kan man vel drfte muligheden for, at en anden frge kunne sejle til rhus fx inden for det nste rs tid. Hvis et flertal i trafikudvalget og kommunalbestyrelsen lige nu er i gang med at godkende en tillgskontrakt, som indebrer accept af lngere overfartstid og vendetid i havnene (60/15), s skal Sams Kommune jo have en kompensation. Her mener jeg ikke, at nogle ekstra grnne afgange p ubekvemme tidspunkter p nogen mde kompenserer kontraktbruddet tilstrkkeligt. Til gengld vil etableringen af en hurtigforbindelse kunne have en kolossal betydning for ens fremtidsmuligheder! Hvis Samstrafikken viser sig imdekommende over for etablering af en hurtigere frge til rhus, s tror jeg, at mange samsinger vil fle, at der nu endelig kommer noget positivt ud af hele frgesagen. Rederiet har bestemt ogs noget at vinde i denne sag, hvis de kan bidrage med lsningsforslag omkring en hurtigfrge. Hvem ved det kan mske blive en win-win-situation!


16-10-2009 10:49:20
Del indlæg Del indlæg
0 kommentarer

Af spidskandidat for SF, Ulla Holm, og spidskandidat for S, Marcel Meijer

Gr det en forskel?


SF og Socialdemokratiet p Sams har indget et politisk samarbejde op til kommunevalget den 17. november. Samarbejdet indebrer, at vores to partier har aftalt et valgforbund for p denne mde at sikre, at vi undgr undigt stemmespild. Det er en historisk begivenhed, at S og SF har valgt et mere aktivt samarbejde lokalt p Sams, og baggrunden er et flles nske om at prge Samss udvikling til fordel for borgerne p en. S og SF har et politisk vrdifllesskab, og vi vil arbejde for strre benhed, s informationen til borgerne om de politiske beslutninger bliver en naturlig del af debatten.

Vi vil arbejde for, at den politiske magt bliver fordelt p mange flere aktrer. Partiet Venstre og landbrugets organisationer har i mange r domineret den politiske scene. Vi nsker, at flere borgere, organisationer og foreninger bliver medinddraget i Samss udvikling. en har brug for alle de ressourcer, initiativer og ideer, som forskellige borgere kan bidrage med. Man kunne ogs udtrykke det sdan, at vi simpelthen ikke har rd til at begrnse den dominerende indflydelse hos nogle f, hvis en skal overleve som et aktivt samfund!

Vi har brug for ildsjlene, de skve ideer, de utraditionelle tanker og visioner. Styrken ved et lille lokalsamfund ligger jo netop i, at vi kan lave nogle anderledes lsninger, fordi vi har muligheden for at samarbejde p tvrs af de politiske skel og de traditionelle grupperinger. Debatkulturen vil vi gerne hjne, s mudderkastning og politisk mobberi erstattes af nsket om en reel dialog, hvor man lytter til hinanden og respekterer forskelligheden i synspunkterne. Kort sagt vil vi kmpe for at f det lokale demokrati til at fungere bent og fordomsfrit, s borgernes tillid til kommunen og politikerne kan genskabes.

S og SF har en klar social profil. Vi vil arbejde for, at de svageste grupper i samfundet fr bedre vilkr det glder fx de fattige brn, de unge, alkoholikerne, de psykisk syge og brn og familier med srlige behov. En stemme p S eller SF er en stemme p udvikling, benhed, demokrati og social ansvarlighed. Det gr en forskel!


16-10-2009 10:47:02
Del indlæg Del indlæg
0 kommentarer

Den gode tone Kanhave trange kr

Af Ulla Holm,

Holmsborg 26, spidskandidat for SF til kommunalvalget

 

Hvor naiv m man vre som eventuelt kommende kommunalbestyrelsesmedlem, udtaler Per Sgaard fra Venstre, og Per Urban Olsen fra De Konservative flger op med endnu en nedladende kommentar: Ja, det burde I helt rligt kunne gre bare en smule bedre. Anledningen er S og SFs indlg omkring frgesituationen, hvor vi giver udtryk for, at vi ikke lngere har tillid til, at Samstrafikken kan sikre stabile og holdbare overfartsforhold med det grsk byggede skib Kanhave. Inden valgkampen har alle partier og lister givet hinanden hndslag p at fremme en sober valgkamp med en ordentlig tone. Ovennvnte udtalelser er udtryk for en nedladende og bedrevidende holdning, som vi ikke mener hrer hjemme i valgkampen. Lad os holde os til sagens indhold i stedet for at nedgre hinanden!

Vores forml er absolut ikke at svine borgmesteren til i vores indlg. Men borgmesteren nvnes naturligt nok som den vigtigste reprsentant for Sams, nr vi taler om forhandlingerne med Samstrafikken. Det, der udelukkende ligger os p sinde, er Samss fremtid, og her er det af utrolig stor betydning, at vi fr lst problemerne med besejlingen til Jyllandssiden. Da vi ikke sidder med ved forhandlingsbordet, har vi ikke adgang til de afgrende informationer omkring fx frgemarkedet. Hvilke frger kan komme i spil ud over Kanhave? Hvilke konomiske midler kan vi inddrage? Offentligheden fr jo ingen oplysninger om, hvilke muligheder, der undersges. Derfor er det selvsagt svrt for os at pege p prcise lsningsmuligheder. Men vi kunne forestille os, at man inddrog kapitalen i Sams Fonden og fik en aftale p plads, s Vesborg kunne sejle i en overgangsperiode. Vi ved fra tidligere, at Vesborg kan levere sikker og stabil sejlads, og Vesborg er bygget specielt til at besejle Sams. Desvrre mangler vi lige nu et anlb til Vesborg i Hou, men det er vel en forhindring, som kan overvindes. P lngere sigt har Vesborg ikke den ndvendige kapacitet, isr i sommerperioden, men i vinterssonen er Vesborgs kapacitet vel stor nok. Hvis vi opsiger kontrakten og opretter et -rederi, hvor mange penge skal Samstrafikken s have tilbagebetalt for det etablerede havneanlb til Kanhave? Findes der overhovedet ikke andre lsninger end at beholde Samstrafikken iflge vores nuvrende ansvarlige politikere??? Viden er magt del den med befolkningen, s vi alle kan blive klogere p vores handlemuligheder.

 


16-10-2009 10:45:41
Del indlæg Del indlæg
5 kommentarer

Nu m der handling til!

Af Ulla Holm, spidskandidat for SF til kommunalvalget

Samss borgere, erhvervslivet og turisterne kan ikke lngere leve med de fuldstndig uacceptable forhold. Der har vret s mange problemer med Kanhave, at ingen lngere kan have tillid til, at det nogensinde kommer til at virke. Sams Trafikken har ikke overholdt kontrakten, og p trods af mange lfter om forbedringer, fortstter frgeskandalen med tekniske problemer, grundstdninger, motorproblemer og aflysninger. Lad os hurtigst muligt f Vesborg tilbage, s vi igen kan f stabile frgeforhold. Det er ens fremtid, der str p spil. Hvis frge-skandalen trkkes yderligere i langdrag, vil flgevirkningerne for Sams vre uoverskueligt store. Magter kommunalbestyrelsen ikke at handle selv, s m staten inddrages. Der skal findes lsninger, inden Sams lukker og slukker!


Jeg er uddannet ergoterapeut og lrer. Jeg har vret ansat i Hjemmeplejen i Sams Kommune i 9 r. Jeg har tidligere siddet i Kommunalbestyrelsen for SF i 6 r. I 2004 begyndte jeg at studere til lrer i rhus, og dette var ikke foreneligt med mit politiske arbejde, s suppleanten overtog posten i KB. Jeg arbejder nu som efterskolelrer p Sams Efterskole, og jeg er parat til igen at arbejde engageret med politiske sprgsml. Mit hjerte banker for de svage grupper i samfundet, og jeg vil arbejde for benhed og strre medindragelse af borgerne.


Seneste indlæg: